Tarieven


Tarieven groepsfoto’s en portretten

Een mooie fotoreportage hoeft niet duur te zijn.  Mijn tarieven zijn op dat uitgangspunt gebaseerd!

Voorafgaand aan iedere opdracht stel ik in overleg met jullie een offerte op.
Na jullie goedkeuring geldt die als opdracht.

De kosten voor fotoshoots (loveshoots, groepsfoto’s, portretten, e.d.) bedragen € 95,- (incl. BTW) per fotosessie van 2 uur, ongeacht het aantal foto’s. Voor ieder uur langer dan de 2 uur reken ik € 40,- (incl BTW) per uur.
In deze bedragen is verwerkt: een kennismakingsgesprek, , de fotoshoot, de bewerking van de foto’s en het digitaal aanleveren van de foto’s.
Onkosten die ik maak (bv reizen, materiaal e,d,) zijn daarin niet begrepen. Daarover maken we zo nodig aparte afspraken.

Voor het maken van foto’s voor scholen, sportclubs e.d. spreken we samen vooraf een acceptabel tarief af.

De foto’s worden digitaal aangeleverd. In principe binnen twee weken na de fotosessie.
Je krijgt daarmee de volledige beschikking over de foto’s en het recht om deze voor eigen doeleinden, zoals b.v. voor een foto album of Facebook te gebruiken.
In ruil hiervoor kan ik voor promotiedoeleinden een of meer foto’s gebruiken.
Wil je meer, zoals bv het maken van een fotoalbum, dan maken we daarvoor aparte afspraken.
Dat is de deal die we maken.

Tarieven Bruidsreportages

Bruidsreportages worden opgebouwd uit een of meer onderstaande onderdelen.
De kosten bedragen de optelling van het pakket dat jullie samenstellen.

a.   Voorbereiding
b.   Trouwfoto’s op lokatie
c.    Groepsfoto’s
d.   Huwelijksceremonie
e.   Receptie
f.    Diner
g.   Feest

:  €      65,-
:  €    125,-
:  €      95,-
:  €      85,-
:  €      85,-
:  €      60,-
:  €    100,-

Tarieven fotoreportages

Hieronder versta ik bedrijfsreportages, verslagen van gebeurtenissen, evenementen e.d.
De omvang van deze reportages is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en kunnen in tijd gezien beperkt zijn, maar ook omvangrijk.
Daarom bereken ik hiervoor de kosten als volgt:
a.  een standaard reportage met kennismakingsgesprek, fotosessie van ca 2 uur en de bewerking van de foto’s: € 95,-
b.  voor ieder uur dat de foto sessie langer duurt reken ik € 40,-. De benodigde extra uren worden uiteraard vooraf in overleg met u vastgesteld!

Contact

Als je contact met mij wil opnemen verwijs ik je naar mijn contactpagina.